Detektivní služby

Námi poskytované detektivní služby zaručují vždy maximální profesionalitu a nasazení. Řešíme takové situace, které nejste schopni nebo nemůžete vyřešit vlastními prostředky a silami.

Detektivní služby vykonávají pouze detektivové s praxí a zkušenostmi, díky čemuž máte jistotu kvalitně odvedené práce a především také řešení jakýchkoliv situací, které během práce mohou nastat.

Nevěra manžela, manželky

Naše detektivní kancelář řeší v drtivé většině všech případů partnerskou nevěru, a to jak ze strany manžela / partnera, tak manželky / partnerky. Během řady let, po které tuto činnost vykonáváme, jsme získali nespočet zkušeností, které nám pomáhají řešit věci pro Vás neřešitelné. Dokážeme zjistit, jestli je Vám partner/partnerka věrný či nikoliv, pořídit důkazy a případně také poradit další postup.


Nevěra ničí život

Nenechte si zničit život nevěrou. Dokážeme zajistit potřebné důkazy, které Váš protějšek nemůže nijak popřít, vy se tak konečně dočkáte pravdy a celé této nepříjemné situaci učiníte přítrž.

Potřebujete pomoct? Kontaktujte nás!


Detektivní služby

Naše detektivní kancelář neřeší jen partnerskou nevěru, ale také další případy spojené s tímto oborem jako je odhalování krádeží, pátrání po lidech, věcech, atd.

K práci používáme nejmodernější dostupnou techniku, selský rozum a především zkušenosti získáné převážně ve státních složkách (kriminální policie, armáda, atd.)